Pracownicy pracowni plastycznej:

Ewa BIEDROŃ 
Władysław BIEDROŃ 
Stanisław CIĘŻADLIK 
Janina HANDZEL 
Barbara JASIŃSKA 
Andrzej JELICZ 
Piotr PIOTROWSKI

Pracownicy techniczni:
Jerzy BODUCH 
Barbara GACEK 
Andrzej GIZOWSKI 
Tadeusz JARECKI 
Zbigniew KOPYTEK 
Stefan ŁˇCKI 
Kazimierz PALARCZYK 
Czesław PONICKI 
Marian RASIŃSKI 
Stanisław RIPPER 
Grzegorz RŻˇCA
Józef SERAFIN 
Adolf SUKTA 
Antoni WOSZEK 
Krzysztof ZIĘBA

Pracownicy administracji
Anna ADAMIEC
Ignacy BARTEL
Małgorzata BˇK
Teresa BOROWSKA-GACEK
Iza CELEWICZ
August CZARNECKI
Andrzej CZYPTA
Waleria GACEK
Irena HOROSZEWSKA
Stanisław JASTRZĘBSKI
Adam JUNG
Wiktoria KIELUSIAK
Wojciech KO¦CIELNIAK
Beata KOWALCZYK
Danuta KRAMARCZYK
Zofia KUSKO
Aniela LUDZIA
Barbara LUTY
Wiesław ŁOPATOWSKI
Zbigniew MASŁOWSKI
Adela MˇKA
Stanisław MICHNOWSKI
Mieczysław MI¦KOWIEC
Stanisława MŁYNARCZYK
Bronisław MORAWA
Anna NOSEK
Jan NOWAK
Henryk ORZECHOWSKI
Ryszard PAWLIK
Irena PAWŁOWSKA
Stanisława PIOTROWSKA
Longina STĘPIEŃ
Janusz STOJOWSKI
Adam SULARZ
Ewa ¦ ŁAZYK
Maria TRYBUŁA
Edmund ZMARZ
Roman ZYGMAŃSKI3)