biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl

ETAP I - OGŁOSZENIE O PRZETRGU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby kultury i usług będącego siedzibą Teatru Lalek „Rabcio” wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap I Stan surowy otwarty z zadaszeniem.
Zakres robót:
• Wykonanie stanu zerowego; • Wykonanie robót żelbetowych i murowych; • Wykonanie konstrukcji stanowej dachu; • Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu; • Wykonanie pokrycia, obróbek i izolacji dachu; • Wykonania podłoża;
• Wykonanie dróg, placów i chodników;
Zakres rzeczowy robót budowlanych szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.  Wykonanie robót zostanie zrealizowane w następujących zadaniach:
• Zadanie 1 - Wykonanie robót stanu zerowego, robót żelbetowych i murowych oraz wykonanie dróg, placów i chodników.
• Zadanie 2 - Wykonanie dachu (konstrukcja stalowa, drewniana, pokrycie, obróbki, izolacje) oraz wykonanie podłoża.

SZCZEGÓŁY, PYTANIA i ODPOWIEDZI  oraz INFORMACJE
>>> W DOKUMENTACH DO POBRANIA


- ogloszenie o przetargu (pdf) 
- SIWZ
(doc)
- projekt umowy zał.7 do SIWZ 
(doc)
- pełna dokumentacja
(zip  107 MB)
- pytania i odpowiedzi
(pdf)
- zał.1_rys06_DACH_rzut
(pdf)
- zał.2 TEATR rys E17
(pdf) 
- pytania i odpowiedzi II
(pdf)
- informacja z otwarcia ofert 
(pdf)
-
wybór z uzasadnieniem  (pdf)